ER UHELDET UDE? RING 25700679 ELLER 20701303

Indkaldelse generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 19.april kl. 19 i Bjerreby Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne kan læses her

Årsregnskab 2022 kan læses her