Information

2024-05-25 18:32:40

Udskiftning af vandmålere på Stenodden/Vemmenæs

Vandmålerne på Stenodden/Vemmenæs skal udskiftes. VA Vand... læs mere

2024-04-02 14:13:44

Generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.... læs mere

2023-12-15 16:50:42

Måleraflæsning 2023

Der er i dag d.15/12 sendt mail... læs mere

Se flere informationer

Om Bjerreby Vandværk.

Bjerreby vandværks stiftende generalforsamling blev afholdt marts 1934, og det nuværende værk blev taget i brug i august 1973.
Der er i dag ca 35 km vandledning i forsyningsområdet, og ledningsnettet er generelt i god stand.

Der er en vandindvindingstilladelse på 80.000 kbm pr år, og der indvindes ca. 50.000 kbm årligt. Der er således vand i indvindingsområdet.
Firmaet Eurofins foretager det lovpligtige tilsyn med vandkvaliteten, og der foretages løbende prøveudtagning og analyse af vandkvaliteten. Der er ca. 360 forbrugere i forsyningsområdet.