Information

2024-02-04 14:13:44

Generalforsamling 23. april 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.... læs mere

2023-12-15 16:50:42

Måleraflæsning 2023

Der er i dag d.15/12 sendt mail... læs mere

2023-10-25 12:25:28

Ledningsarbejde fredag d. 27.10.23

Grundet ledningsarbejde vil der være lukket for... læs mere

Se flere informationer

Om Bjerreby Vandværk.

Bjerreby vandværks stiftende generalforsamling blev afholdt marts 1934, og det nuværende værk blev taget i brug i august 1973.
Der er i dag ca 35 km vandledning i forsyningsområdet, og ledningsnettet er generelt i god stand.

Der er en vandindvindingstilladelse på 80.000 kbm pr år, og der indvindes ca. 50.000 kbm årligt. Der er således vand i indvindingsområdet.
Firmaet Eurofins foretager det lovpligtige tilsyn med vandkvaliteten, og der foretages løbende prøveudtagning og analyse af vandkvaliteten. Der er ca. 360 forbrugere i forsyningsområdet.