Generalforsamling

Referat generalforsamling 23.04.2024 incl. formandens beretning samt indkomne forslag
Årsregnskab 2023

Referat generalforsamling 19.04.2023 incl. formandens beretning

Årsregnskab 2022

Referat generalforsamling 19.04.2022  incl. formandens beretning samt indkomne forslag

Årsregnskab 2021

Referat generalforsamling 24.08.2021 incl. formandens beretning samt indkomne forslag

Årsregnskab 2020

Referat generalforsamling 5.oktober 2020

Formandens beretning 2020 driftsår 2019

Regnskab 2019