Måleraflæsning fraflytning/salg

Ved fraflytning/salg af ejendom aflæsning af vandmåler til brug for slutafregning

Husk at oplyse om kontaktoplysninger m.m. for ny ejer/lejer

    Skriv dato og aflæsnings samt oplysninger om ny forbruger tlf.nr. og mail adresse i besked feltet
    eller vedhæft dokument med oplysningerne.

    Besked: