Beredskabsplan

Bjerreby Vandværk samarbejder med Vindeby Vandforsyning samt Vand og Affald Svendborg.
Ledningsnettet på Tåsinge er indrettet således, at øens vandværker kan hjælpe hinanden – vandet kan løbe begge veje!

Beredskabsplan for Bjerreby Vandværk kan læses her

Logbog til brug for driftsansvarlige kan hentes her