Refusion ved vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket tager stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt. Ansøgningsblanket udfyldes af forbruger , VVS-firma samt vandværket som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Ansøgningsblanket kan downloades her

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand