ER UHELDET UDE? RING 25700679 ELLER 20701303

Årlig aflæsning af måler!

Så er det tid til den årlige aflæsning af  vandmåler.

Husk at aflæse og indberette inden 8/1 2023.

Indberetning kan ske via vandværkets hjemmeside, klik her  for at komme til indberetningssiden.

Forbrugere som ikke er tilmeldt mail vil få aflæsningskort afleveret i postkassen. Benyttes aflæsningskortet så husk porto.

 

Bestyrelsen i Bjerreby Vandværk ønsker alle andelshavere en rigtig god jul og godt nytår!