ER UHELDET UDE? RING 25700679 ELLER 20701303

Varsling af nyt fællesregulativ for de private almene vandværker Svendborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune godkendte på sit møde den 20-12-2022 nyt gældende fællesregulativ for de 14 private almene vandforsyninger i kommunen herunder Bjerreby Vandværk.
Regulativet beskriver forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere og sætter reglerne for samspillet mellem de to parter.
Vandværkets forbrugere skal efter reglerne varsles mindst tre måneder før regulativet træder i kraft.
Denne orientering skal derfor betragtes som den lovpligtige varsling. Regulativet godkendes således med ikrafttræden efter tre måneders varsel til forbrugerne og det vil sige fra den 5. april 2023.

Det nye regulativ kan læses her