ER UHELDET UDE? RING 25700679 ELLER 20701303

Generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024, kl. 19 i Bjerreby Forsamlingshus.

Dagsorden i flg. vedtægterne samt årsregnskab 2023 se her

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og bedes fremsendt på mail til:  administration@bjerrebyvand.dk