ER UHELDET UDE? RING 25700679 ELLER 20701303

Måleraflæsning 2023

Der er i dag d.15/12 sendt mail ud vedr. den årlige måleraflæsning pr. 31/12.
Til forbrugere som ikke har oplyst mailadresse vil aflæsningskort være at finde i postkassen inden for næste 5 dage.

Måleraflæsning kan  indsendes via hjemmesiden.
Gå ind under “Selvbetjening” og vælg “Årlig måleraflæsning”.